تولیدات صنعتی :


1- دستگاه محافظ پمپ آب (شناور) مدل: SATT100
لوازم داخل بسته بندی:
 1. دستگاه محافظ پمپ آب (1 عدد)
 2. بست نگهدارنده (1 عدد)
 3. پیچ و مهره بست نگه دارنده (2 عدد)
 4. دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی (1 عدد)

2- دستگاه محافظ پمپ آب (شناور) مدل: SATT200 با LCD تمام رنگی
لوازم داخل بسته بندی:
 1. دستگاه محافظ پمپ آب (1 عدد)
 2. دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی (1 عدد)

3- دستگاه محافظ پمپ آب (شناور) مدل: SATT300 با LCD تمام رنگی و امکان کنترل پیامکی
لوازم داخل بسته بندی:
 1. دستگاه محافظ پمپ آب (1 عدد)
 2. آنتن (1 عدد)
 3. دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی (1 عدد)
 4. دفترچه راهنمای نرم افزار موبایل اندروید (1 عدد)
 5. دفترچه راهنمای نرم افزار موبایل آیفون (1 عدد)

4- ترموکوپل PT100 سایز کوچک
لوازم داخل بسته بندی:
 1. ترموکوپل (1 عدد)
 2. راهنمای نصب و راه اندازی (1 عدد)

5- ترموکوپل PT100 سایز بزرگ
لوازم داخل بسته بندی:
 1. ترموکوپل (1 عدد)
 2. راهنمای نصب و راه اندازی (1 عدد)

6- سیستم توزین دستگاههای بسته بندی مدل: PE6000 دقت: 1 گرم
لوازم داخل بسته بندی:
 1. سیستم توزین دستگاههای بسته بندی (1 عدد)
 2. بست نگهدارنده (2 عدد)
 3. سرسیم دو شاخه (14 عدد)
 4. دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی (1 عدد)