فروشندگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی که تمایل به اخذ نمایندگی فروش دارند میتوانند درخواست و خلاصه ای از رزومه کاری خود را به ایمیل شرکت ارسال نمایند.

ایمیل شرکت :   sanjeshafzar_tajhizteb@yahoo.com