فروشندگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی که تمایل به اخذ نمایندگی فروش دارند میتوانند درخواست خود را به ایمیل شرکت جهت بررسی ارسال نمایند.

ایمیل شرکت :   info@sanjeshafzar.com