تلفن ها :                                      همراه :

       33223970 041                               1142160 0914

       35546955 041

       35546956 041

       35546957 041

       ایمیل ها :

       info@sanjeshafzar.com

       sanjeshafzartajhizteb@gmail.com

       sanjeshafzar_tajhizteb@yahoo.com

     

       آدرس :

       آذربایجان شرقی ، شهرستان اسکو ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهید شهروزی ،

       جنب کوچه میخک ، پلاک 881 ، کد پستی 5351757537