1. هنگام ثبت نام در سایت اطلاعات تماس و آدرس ذخیره میشود.
  2. از اطلاعات تماس فقط جهت شناسائی و امکان ورود به سایت استفاده میشود.
  3. از اطلاعات آدرس فقط جهت ارسال کالا استفاده میشود.