1. در صورت خرید از سایت فاکتور رسمی فروش به همراه کالا ارسال خواهد شد.
  2. برای اطلاعات بیشتر از انواع روشهای خرید با تلفن 09141142160 تماس بگیرید.
  3. در صورت خرید از سایت در انتخاب کالا دقت نمائید چون در صورت مرجوئی کالا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی قابل بازگشت نمیباشد.
  4. کالا به آدرس ثبت شده در سایت ارسال خواهد شد.